Tag: zakon o pravima deteta

Tužba zbog džeparca

| 15/12/2011 | 2 Comments
Tužba  zbog džeparca

BEOGRAD – Roditelji će morati da obezbede stalni nadzor deci mlađoj od 10 godina, a malo starijoj do 15 godina punoletnog pratioca posle 23 sata, ukoliko prođe javnu debatu Prednacrt zakona o pravima deteta koji je juče predstavio zaštitnik građana Saša Janković. Janković je naglasio da zaštita deteta, ovim prednacrtom podrazumeva zaštitu od psihičkog, fizičkog, […]

Continue Reading

Zakon o pravima deteta

| 14/12/2011 | 0 Comments

Spiker: Zaštitnik prava građana Saša Janković predstavio je prednacrt zakona o pravima deteta, koji kako je rekao prvi put u našoj pravnoj teoriji praksi zaokružuje koncept prava deteta u Srbiji, beleži Nataša Ćurković. Reporter, Nataša Ćurković: Na prvom mestu zakon je utvrdio definiciju deteta, prema tome dete je svako ljudsko biće mlađe od 18 godina. […]

Continue Reading

Zakon prevaspitava roditelje

| 23/11/2011 | 2 Comments
Zakon prevaspitava roditelje

Predlog Zakona o dečjim pravima, koji predviđa da deca do deset godina ne smeju nigde bez starijih dobar je ali teško izvodljiv, saglasni i roditelji i stručnjaci. Po novom zakonu, i srednjoškolsko obrazovanje obavezno. Ako se usvoji Zakon o dečjim pravima, čiji je predlagač Kancelarija zaštitnika građana, deca mlađa od deset godina neće smeti nigde […]

Continue Reading