Centar za rani razvojStručni tekstovi

Vizuelna pažnja i pamćenje

Pažnja  predstavlja sposobnost usmeravanja na ono što nam je bitno, sposobnost da isključimo sve one stvari koje su nam manje važne u tom trenutku. U srži pažnje je koncentracija. Opseg pažnje, kao i sama koncentracija, značajno utiču na kratkoročno pamćenje i učenje. Pažnja, budnost, koncentracija-  neke su od najvažnijih stvari na kojima se zasniva percepcija sveta oko nas. Vizuelna pažnja nam omogućava da se usredsredimo na bitne detalje na slici, da razlikujemo. To je sposobnost da naše oko primeti. Zbog toga nam je važno da naši mališani imaju dobro razvijenu vizuelnu pažnju – mogućnost da zapaze i da se usmere na određene stvari koje vide.

Zadaci koje zadajemo deci vrše jak uticaj na to na šta će oni usmeriti pažnju. Na taj način možemo uticati na razvijanje ove sposobnosti. Jedan od zadataka kojim možemo podsticati razvoj vizuelne pažnje kod dece jeste da nam na papiru na kojem se nalaze kvadrati, trouglovi i krugovi različitih boja, pronađu i zaokruže samo kvadrat određene boje, što ih tera da pažnju usmere samo na tu boju i geometrijski oblik. Isto tako, veoma su korisne i aktivnosti kao što je sastavljanje raznih formi i figura od različitih geometrijskih oblika datih u različitim veličinama i u osnovnim bojama po principu tangrama, čime pokrivamo i imenovanje oblika i boja.

Pamćenje je mogućnost usvajanja, zadržavanja i korišćenja informacija, tj. to je naša sposobnost da određene podatke trajno ili privremeno čuvamo i da ih iskoristimo kada su nam potrebni. Vizuelno pamćenje se odnosi na slikovni materijal, odnosno na  zapamćivanje, zadržavanje, sećanje i prepoznavanje slikovnog materijala.

Razvitak ove sposobnosti se može podstaći kroz klasične igre pamćenja kao što je igra sa otkrivanjem polja, gde se na nalog deteta otvaraju polja, a potrebno je pronaći par istih slika. Možemo i da na papiru nacrtamo bilo šta, pokažemo crtež detetu, komentarišemo ga zajedno. Dajemo detetu vremena da zapamti šta je na crtežu i onda taj isti crtež sklonimo i zatražimo od deteta da nacrta sve što je zapamtilo. Takođe, nešto što je deci uvek zanimljivo a pospešuje ove sposobnosti, jeste slagalica. Slagalica može biti bilo koja slika koju ćemo iseckati na više delova i dati detetu da složi u celinu.

Deca kroz realizovanje ovakvih zadataka razvijaju vizuelnu pažnju i pamćenje, a kako se sve odvija putem igre, osećaju i zadovoljstvo, što je veoma važno.

Vesna Petrović 

student oligofrenologije, Beograd

april, 2013.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More