Centar za rani razvoj

Domaće i divlje životinje

DomaceidivljezivotinjeRano detinjstvo je period burnog razvoja saznajnih funkcija koji je uslovljen uticajima sredine. Ovi uticaji treba da obezbede razvoj viših mentalnih funkcija. Cilj Play&Learn radionica je upoznavanje dece sa sadržajima iz prirodne i društvene sredine o kojima deca treba da formiraju početne pojmove kroz proces aktivnog konstruisanja znanja. Deca na ovim radionicama usvajaju znanja isključivo kroz igrolike aktivnosti koje su prilagođene njihovom uzrastu i interesovanju i kroz koje deca razvijaju kreativnost, motoriku i percepciju.

    Svet domaćih i divljih životinja je oblast koja je poznata svakom detetu ali je potrebno da deca usvoje znanja i o raznovrsnosti životnih oblika i mogućnosti njihove klasifikacije. Deca treba da uoče razlike i sličnosti između domaćih i divljih životinja, da upoznaju njihove predstavnike i opšte karakteristike. Te karakteristike se odnose na mesto gde određene životinje žive, kako izgledaju,  kako se oglašavaju i kreću, koje su opasne a od kojih čovek ima koristi.

    Roditelji i deca mogu napraviti makete sela i šume koristeći razno zrnevlje, grančice, lišće, kutije i bojice. Deca treba da nacrtaju ili oblikuju od plastelina životinje koje će stavljati na maketu koja određuje njihovo stanište. Takođe, deca mogu oponašati kretanje nekih životinja ili način na koji se one oglašavaju. Koristeći plišane ili igračke od papira (prase, vuk, pile, medved…) može se voditi razgovor sa detetom o tome gde koja životinja živi.

     Postepeno usvajanje pojmova ima veliki uticaj u procesu izgradnje svestrano razvijene ličnosti. Raznovrsnost okoline sadrži mnogobrojne izvore i podsticaje za dečje saznanje što daje veliki doprinos intelektualnom razvoju deteta.

Maja Stančić

vaspitač, Niš

Photo credit: FreeDigitalPhotos 

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More